Tin công nghệ 24h

Gần 50 triệu mối đe dọa mạng được phát hiện trong nửa cuối năm 2018Tình trạng tấn công mạng đang phổ biến trong giai đoạn hiện nay.

Các mối đe dọa bao gồm trộm cắp tiền điện tử, tấn công ransomware, trojan, lây nhiễm phần mềm độc hại, các ứng dụng độc hại không mong muốn (PUAs) và phần mềm quảng cáo độc hại.

Các nhà nghiên cứu tại Seqrite đã tìm thấy trung bình có hơn 15.000 lượt truy cập trộm cắp tiền điện tử mỗi ngày, tổng cộng có hơn 2,76 triệu lượt trộm cắp tiền điện tử được phát hiện trong nửa cuối năm 2018 trên toàn cầu.

Với hơn 2.000 lượt tấn công phát hiện hàng ngày, ransomware (mã độc tống tiền) vẫn là một trong những mối đe dọa dai dẳng nhất được triển khai bởi các loại tội phạm mạng.

Báo cáo mới cho biết, cũng có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng phần mềm độc hại không mã hóa tấn công trên toàn cầu.

Ngành công nghệ thông tin và dịch vụ hỗ trợ được đánh dấu là ngành bị nhắm mục tiêu tấn công nhiều nhất, chiếm 27,83% trong tổng số các lĩnh vực bị tấn công mạng trong nửa cuối năm 2018.

Các ngành dịch vụ thương mại bị tấn công với tỷ lệ phát hiện là 24,43%, trong khi ngành sản xuất, chế tạo là 17,70% và giáo dục là 11,08%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top