Tin công nghệ 24h

Robot thế hệ mới có thể nhận dạng vật thể bằng mắt và va chạmHệ thống robot mới của MIT CSAIL. Ảnh: MIT.

Các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo (MIT CSAIL) ở Mỹ đã nghiên cứu tính năng rất hữu ích, giúp robot có thể xác định những gì chúng chạm hoặc giữ, giúp chúng phân loại các vật thể dễ dàng hơn.

Theo đó, hệ thống robot mới này không chỉ giúp xác định các vật thể bằng mắt mà còn bằng cách chạm vào.

Điều này là nhờ vào việc sử dụng một cảm biến mới tích hợp vào robot gọi là GelSight. Thông tin được thu thập bởi cảm biến sau đó được đưa đến một hệ thống phân tích AI, giúp nó tìm hiểu mối quan hệ giữa thông tin thị giác và xúc giác.

Theo Yunzhu Li, để đào tạo hệ thống AI có thể xác định các vật thể này, họ đã cung cấp cho nó rất nhiều video về các vật thể khác nhau được chạm vào, sau đó video được chia nhỏ thành các hình ảnh tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top