Tin công nghệ 24h

Ứng dụng công nghệ ngăn chặn doanh nghiệp gian lận thuế

Thuế điện tử giúp cho hoạt động nộp thuế và quản lý thuế của cơ quan chức năng trở nên minh bạch. Ảnh minh họa: IT.

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, thời gian qua đơn vị này đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Việc kê khai thuế qua mạng luôn đạt trên 98%, nộp thuế điện tử đạt trên 95%, toàn bộ cán bộ công chức thuế sử dụng thư điện tử và trao đổi thông tin với người nộp thuế qua thư điện tử; triển khai Văn phòng điện tử thông qua các chương trình, ứng dụng như văn bản điện tử, lưu trữ điện tử; quản trị công việc điện tử (V-office)…

Xác định xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có vị trí đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý thuế, thu ngân sách nhà nước…, Cục Thuế TP.Hà Nội triển khai nhiều chương trình, đề án khai thác cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, xử lý sàng lọc dữ liệu để nắm bắt, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Trong đó, việc ứng dụng công nghệ cho phép giám sát thường xuyên, phát hiện kịp thời các vấn đề vi phạm, không tuân thủ pháp luật thuế của cá nhân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu về người nộp thuế được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ kê khai, kế toán thuế; thanh tra, nhận diện rủi ro, vi phạm, quản lý nợ…

Thời gian tới, cơ quan Thuế Hà Nội cho biết tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí phân tích, đánh giá rủi ro áp dụng trên nền hệ thống cơ sở dữ liệu tổng thể để xác định chính xác các nội dung thanh tra, kiểm tra.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo đối tượng cần lồng ghép các chuyên đề chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án, thương mại điện tử… sẽ tiếp tục phối hợp với liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoá đơn, chống thất thu ngân sách.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ xử nghiêm những trường hợp cán bộ có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top